41

Které rostliny se pěstují na poli ?

 

Označ, jak rostliny pěstované na poli označujeme:  

 

Zemědělci ve dvou různých podnicích pěstovali brambory. Porovnej hlízy brambor, které zemědělci vypěstovali. 

Čím se hlízy nápadně liší?
Čím se ještě mohou lišit? Co nevidíme?
Doplň větu odborným slovem: Jsou to dvě brambor.