7

V současné době jsou pole na mnoha místech na Zemi nejrozšířenější ekosystémy.Zemědělci na polích pěstují různé vyšlechtěné hospodářské či kulturní rostliny, které se používají jako zdroj potravy pro lidi, jako krmiva pro hospodářská zvířata i jako zdroje důležitých surovin pro výrobu mnoha věcí.

Příkladem jsou pole obilnin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a kukuřice), okopanin (brambor a řepy), olejnin (řepky a slunečnice), pícnin (např. jetele, vojtěšky), na polích se ve velkém množství pěstuje také zelenina (mrkev, celer, zelí, kapusta, okurky) i mnoho dalších rostlin (len, chmel, jahody atd.)  

Pole většinou obhospodařují zemědělci tak, že se na jaře nebo na podzim rostliny vysejí (nebo vysázejí), potom v době růstu je ošetřují (zavlažují se, přihnojují a snaží se odstranit plevele a živočichy, kteří se pěstovanými rostlinami živí), potom vypěstované rostliny sklidí a znovu upraví půdu pro další rok pěstování některé hospodářské plodiny. 

Hnojení půdy zajišťuje její trvalou úrodnost a přispívá i k zadržování vody v půdě.

11