45

Jak probíhá oběh látek na poli ?

 

Jdou obrázky správně za sebou tak, aby naznačily oběh látek na poli?

Doplň do políček pod obrázky slova: : rostlina, sluneční záření, hmyzožravec, hnůj, býložravec, rozkladači, živiny v půdě

                    

Na co se postupně mění rozložené látky v půdě? Doplň: na žvn.

Pro které organismy je to důležité?