69

Uvaž a uveď řešení podle svých znalostí

 

Je pravda, když řekneme, že ekosystémy s rozmanitými rostlinami jsou méně ohroženy škůdci a chorobami?
Vysvětli své tvrzení.

 

Doplň do následujících vět slova:  větší - menší

V přírodních ekosystémech je rozmanitost rostlin i živočichů než v těch, které zakládají lidé.
Je v nich počet živočichů, kteří se mohou stát škůdci.
Meze a zeleň v krajině mají význam pro zachování rozmanitosti rostlin a živočichů než pole.
Ochrana rozmanitosti přírody má význam pro získávání zdravých potravin,
protože umožňuje používání různých chemikálií proti chorobám a škůdcům.