11

Ochrana krajiny a chování lidí

Některé části přírody jsou chráněny před nerozumnými zásahy lidí. Jsou to tzv. chráněná území. Jsou různě velká a platí pro ně různá ochrana.  Malou plochu zaujímají obvykle různé přírodní památky (např. některé významné skály, stromy apod.) a přírodní rezervace (do některých je zcela vstup zakázán). Velká území jsou jednak chráněné krajinné oblasti, kde se musí důsledně hospodařit s ohledem na využívání přírodních souvislostí, a ještě přísněji jsou chráněny národní parky. V chráněných územích žijí často organismy, které jinde jsou už vzácné. Lidé tato území zkoumají, zjišťují v nich přirozené vztahy mezi rostlinami, živočichy i ostatními organismy a učí se z nich. Musí se v nich chovat zvlášť citlivě k přírodě a dodržovat návštěvní řád.

Nejenom v chráněných územích, ale vždy mají lidé jednat tak, aby chránili životní prostředí. 

11