77

Napiš své zásady

Sestav si desatero pro své správné chování v přírodě.

Potom porovnej s kamarády.