70

Která krajina je příznivější pro život ?

Porovnej obrázky a zatrhni ten, který ukazuje krajinu příznivější pro živočichy a rostliny.

Ve které krajině se mohou živočichové lépe pohybovat?
Co v této krajině chrání i pole?
Vysvětli, před čím jsou pole chráněná?
Ve které krajině je větší rozmanitost organismů? Proč?