76

Jak by lidé měli jednat ?

Vyber a označ z následujících možností, jak by lidé měli jednat:

 

 

O čem si myslíš, že to tak dělá většina lidí? Napiš čísla:

Porovnej svůj názor s kamarády.