71

Co je v naší krajině chráněno ?

Některá území v naší přírodě jsou chráněná zákonem.                           Urči 2 území, která pokládáš za větší. 
Jsou různě velká a jsou různě označovaná. 
Příroda je v nich chráněná s různou přísností.

Přiřaď do mapky názvy našich národních parků.

Které z velkých území je chráněno přísněji?
Krkonošský národní park
Národní park Šumava
Národní park Podyjí
Národní park České Švýcarsko

Napiš jméno chráněné krajinné oblasti (CHKO),

která je k vám nejblíže.

Uveď národním park, který je k vám nejblíže.