74

Co je třeba dodržovat ?

Souhlasíš s vysvětlením?
Je třeba dodržovat návštěvní řád v chráněných územích?
Zdůvodni