72

Uveď příklady chráněné přírody z okolí

 

Zjisti a uveď příklad přírodní památky nebo přírodní rezervace v okolí.

Můžeš –li, pořiď fotografii z těchto území a vlož ji do tohoto úkolu.