2

Jaká je vzdálenost mezi stejnými dřevinami ?

 

Vyber si v okolním lese nebo v zahradě některý druh dřeviny (smrk ztepilý, jabloň domácí apod.) a změř vzdálenost k dalšímu jedinci toho druhu. 

Datum pozorování:
Vzdálenost mezi vybranými dvěma dřevinami je:
K vyjádření vzdálenosti mezi dřevinami využívám:

 

Porovnej a doplň:

Vzdálenosti mezi bylinami jsou : , než mezi dřevinami
Čím se jednotlivé dřeviny ovlivňují?

Odhadni (jen velmi přibližně), kolik jedinců sledovaných druhů je v pozorovaném okolí.

Odhad počtu jedinců dřevin:
Počet velkých dřevin je v pozorovaném místě ,než počet bylin.