1

Jaká je vzdálenost mezi stejnými bylinami ?

Vyber si v okolí jeden druh běžné byliny (např. pampelišky), označ si ji (třeba zabodnutím špejle do půdy) a změř vzdálenost od ní k dalšímu jedinci stejného druhu. Vyhledej nejméně dalších 5 jedinců tohoto druhu a zaznamenej mezi nimi do náčrtku vzdálenosti. 

 

Datum pozorování:
Vybraný druh rostliny:
Vzdálenosti mezi rostlinami, vlož náčrtek:
K vyjádření vzdálenosti mezi bylinami využívám:

 

Odhadni (jen velmi přibližně), kolik jedinců sledovaných druhů je v pozorovaném okolí.

Odhad počtu bylin:
Může se počet sledovaných druhů rostlin v okolí změnit? Odpověď vysvětli.
Čím se rostliny v tomto prostředí ovlivňují? Připomeň si, co rostliny potřebují ke své výživě?