1

V přírodě od každého druhu organismů žije mnoho jedinců. Je to nezbytné pro jejich rozmnožování.

Malé druhy organismů se vyskytují často v daleko větším počtu než velké druhy. V okolním prostředí je daleko více jedinců různých bylin (např. sedmikrásek) než dřevin (např. jabloní), a podobně daleko více drobného hmyzu (např. mravenců) než obratlovců (např. vrabců).

Počet jedinců v prostředí se mění podle změn podmínek pro život zejména v jednotlivých ročních dobách.

Všichni jedinci určitého druhu žijící v určitém místě v určitém čase vytvářejí populaci.

Můžeme např. hovořit o populaci pampelišek na školní zahradě v roce 2010. Nebo o populaci vlaštovek v naší obci v létě roku 2012.

Některé druhy živočichů, hlavně býložravců, žijí někdy společně ve skupinách  a vytvářejí stáda (srny), hejna (špačci) apod.

Jiné druhy, zejména  masožravci (lišky, kuny, sovy)  žijí samotářsky, nebo v rodinách či ve větších smečkách.  

11