7

Jak žijí tito živočichové ?

 

Někteří živočichové  žijí v určitém území obvykle samotářsky nebo v rámci rodiny či o něco větší smečky.

Napiš příklady živočichů, kteří žijí podobně.
Porovnej, čím se živí tito živočichové. Jsou to
Co jsou býložravci pro tyto živočichy?
Jakým způsobem získávají potravu?
Jak se označují podle toho, jakým způsobem se živí?