26

Které jsou potravní vztahy v každém ekosystému ?   

Napiš název některého ekosystému a uveď v něm příklady vztahů


Které organismy si samy vytvářejí potravu z vody a oxidu uhličitého

za přítomnosti slunečního záření a chlorofylu?
Uveď příklady:
Které organismy se živí pouze rostlinami?
Uveď příklady:
Které se živí pouze jinými živočichy?
Uveď příklady:
Které se živí rostlinami i jinými živočichy?
Uveď příklady:
Které organismy rozkládají zbytky organismů v půdě?
Uveď příklady: