27

Popiš základní děje v ekosystému 

Přiřaď do obrázku následující texty:

Obrázek ukazuje základní děj v ekosystému - oběh látek mezi přírodou neživou a živou.

využívání slunečního záření
získávání potravy živočichy
vstup látek do rostlin
rozklad zbytků organismů