28

Popiš oběh látek v ekosystému

 

Doplň do vět tato slova ve správném tvaru:

oxid uhličitý, sluneční záření, rostlina, voda, živiny, živočich, rozkladač, zbytky organismů, přijímá, oběh látek,
příroda neživá , příroda živá, vzduch

 

Zelené rostliny vytvoří za pomoci z a z ze  organické látky.    

Býložravci se živí , masožravci se živí .  

Zbytky organismů v půdě využívají .    

Rozkladem vznikají v půdě .

Ty se rozpouštějí ve a rostlina je kořeny opět .

Tak probíhá mezi a .