4

Každé společenstvo organismů žije v určitých neživých podmínkách prostředí, vytváří určitou část okolní přírody např. les, louku, potok....... 

Společenstvo organismů spolu s určitými neživými podmínkami prostředí se označuje slovem ekosystém.

To znamená, že ekosystém  = společenstvo a neživé podmínky.

Neživé podmínky vytváří voda, různá teplota prostředí, látky v půdě nebo ve vodě i jejich změny. 

Rostliny si samy za pomoci chlorofylu a slunečního záření vytvářejí organické látky (svou výživu) z látek neživých (z vody s rozpuštěnými minerálními látkami a oxidu uhličitého).

Rostlinami se živí býložravci (např. hraboš polní). Býložravci jsou potravou pro masožravce (např. dravce – např. káně -  a šelmy – např. liška). Všežravci se živí rostlinami i živočichy (např. prase divoké, medvěd hnědý, kapr obecný).

Uhynulé rostliny a živočichové se dostávají do půdy a tam je postupně rozkládají různí rozkladači (žížaly, různé houby a bakterie).

V půdě se znovu vytvářejí živiny, rozpouštějí se ve vodě, kterou svými kořeny zase přijímají rostliny

Tak v každém ekosystému probíhá neustálý oběh mezi přírodou neživou a živou. 

11