39

Kteří živočichové žijí v sadu ?

Pojmenuj živočichy, kteří v sadu a v jeho okolí často žijí. Naznač šipkami potravní vztahy v sadu. 

Co je na začátku potravního řetězce a proč ?
Kteří živočichové spotřebují část pěstovaných rostlin?
Kteří živočichové jsou na konci potravního řetězce?
Které živočichy ovocnáři vidí v sadu rádi? Uveď příklady.
Kteří živočichové se v sadu mohou snadno přemnožit a pak škodí?
Jak se pak takovým živočichům říká?