38

Kteří živočichové žijí na poli ?

Pojmenuj živočichy, kteří na poli a v jeho okolí často žijí. Naznač šipkami potravní vztahy na poli. Co je na začátku potravního řetězce a proč ?
Kteří živočichové spotřebují část pěstovaných rostlin?
Kteří živočichové jsou na konci potravního řetězce?
Které živočichy zemědělci rádi vidí na poli? Uveď příklady.
Kteří živočichové se na poli mohou snadno přemnožit a je jich pak příliš mnoho? Vysvětli proč a uveď příklady:
Jak se pak takovým živočichům říká?