40

Je pole nebo sad ekosystém ? 

 

Jsou na poli nebo v sadu určité neživé podmínky? Které?
Jsou tam různé organismy a vztahy mezi nimi?
Co tyto organismy dohromady tvoří?
Jakým slovem můžeš označit organismy, které zajišťují přeměnu zbytků organismů v půdě?
Co se vytváří v půdě ze zbytků organismů?
Probíhá na poli i v sadu oběh látek mezi neživou a živou přírodou?
Můžeme pole i sad označit slovem ekosystém?