35

Jak lidé přírodu začali měnit ?

Která zvířata lidé pasou na pastvinách?  Uveď u každého příkladu zvířete do závorky, čím je člověku užitečné.

Co je seno?
Jak ho lidé získávají?
K čemu se používá seno?