36

Co lidé v přírodě zakládají ?

Některé ekosystémy lidé sami zakládají podle svých potřeb a využívají k tomu různé hospodářské rostliny.

Jak se jmenuje část přírody (ekosystém) na obrázku?

Samostatná označení mají i jiné ekosystémy, které zakládají lidé a pěstují v nich pouze jednu rostlinu.

Přiřaď k názvům ekosystémů obrázky rostlin, které se na nich pěstují..

pole s obilím
pole brambor
sad jabloní
vinice
Kolik druhů rostlin lidé pěstují v ekosystému, kterému se říká pole?

Odborně se ekosystém pole označuje slovem MONOKULTURA.

Slovo je odvozeno

z názvu číslovky jedna – "

a od kulturní rostliny – "".

Kulturní rostlina je člověkem vyšlechtěná, dlouhodobě pěstovaná rostlina.