7

Práce na poli a ošetřování rostlin

 

Zařaď od začátku až do konce postup prací na poli: ošetřování, sklizeň, orba a příprava půdy, setí

1. 2. 3.  4.

 

Uveď 3 příklady ošetřování rostlin: