54

Elektřinu potřebuje každý z nás

 

K čemu doma využíváte elektrickou energii? Uveď příklady:

 

Co by se stalo, kdybychom neměli elektrickou energii? Uveď příklady:

Co v domě?
Co na ulici?
Co ve škole?