55

Jak je možno získat energii bez vlivů na ovzduší ?

 

Přiřaď obrázky k odpovídajícím názvům zařízení k získávání energie:

1.
2.
3.
4.
Větrná elektrárna
Jaderná elektrárna
Vodní elektrárna
Sluneční elektrárna
Proč ke znečišťování ovzduší a ke zvyšování množství oxidu uhličitého v ovzduší nepřispívá získávání energie způsobem, který je znázorněn na obrázku?