7

Co lidé zjistili o plynech ve vzduchu ?

   Lidé zjistili, že

   dusík se hoření neúčastní.
   plyn, který umožňuje hoření, je kyslík.
   při hoření se uvolňuje oxid uhličitý.
   plyn ze vzduchu, který potřebujeme k dýchání, je kyslík. 
   ve vzduchu, který vydechujeme, je více oxidu uhličitého.  

Může dřevo hořet v kamnech, když do kamen zamezíme přístup vzduchu?
Proč?
Představ si, že někde hoří les. Který plyn se uvolňuje do vzduchu?

K pohonu aut se většinou používá benzin nebo nafta.

Který plyn se uvolňuje do ovzduší při jejich spalování?

Každý člověk k životu potřebuje vzduch.

Který plyn ze vzduchu se v našem těle využívá?
Který plyn přitom v našem těle vzniká?