10

Uveď 3 příklady situací, při nichž dochází ke znečišťování ovzduší :

 

1.
2.
3.