18

Malované sluníčko

Pracuj se čtyřmi  kamarády.

Každý z vás nejprve přeloží papír A4 tak, aby vznikl čtverec a přebytečný papír založte na spodní stranu čtverce. Nejprve dejte všechny čtverce prázdných papírů těsně k sobě a obkreslete kruh podle předlohy (třeba talíře). Každý z vás namaluje čtvrtinu sluníčka. Dohodněte se, kdo bude malovat levé oko, pravé oko, levou polovinu úst, pravou,…. Pak již pracujte samostatně. Když máte všichni hotovou svou čtvrtinu, papíry přiložte k sobě. Pomocí zbývajících částí papíru je slepte k sobě a ještě můžete dotvořit.

Můžete každou čtvrtinu udělat podle 4 ročních období v patřičných barevných tónech, jako je na příkladu.