16

Kdyby Země nebyla kulatá

Jak by vypadaly modely naší Země, kdyby nebyla kulatá.

Pokryj dřevěné modely různých těles papírem.

Okopíruj si mapy kontinentů a nalep je na papír. Prostor mezi kontinenty natři modrou barvou jako oceány a nech zaschnout.

Podívej se na příklady:  

Vyfotografuj si své výtvory, vlož sem a porovnej s příklady.
Orientoval by ses dobře na některé takové Zemi?