12

Nakresli obrázek vody v krajině

Vyber si mezi vodou stojatou a tekoucí.

Obrázek vyfotografuj a vlož sem.