5

Doplň obrázky sběrných nádob

Nakresli vtipné nápisy pro označení skupin odpadů tak, aby lidé věděli, že je správné odpad třídit.