74

Jak se lidé musí chovat ke zdrojům vody ?

 

Jak se lidé musí chovat v území označeném takovými tabulemi?

Odhadni a napiš 3 příklady toho, co se tam nesmí.


Porovnej s kamarády. Který zákaz uváděli nejčastěji?

 

 

Proč jsou takové nápisy důležité? Uveď dva důvody