75

Jak mohou lidé chránit čistotu vody v přírodě ?

 

Mohou lidé vylévat do potoků a řek oleje, čisticí prostředky a podobné látky?
Kam se musí dávat zbytky těchto látek?
Kde je u vás nejbližší sběrný dvůr?
Mohou se mýt auta u potoků, řek a rybníků?
Kde se mají mýt auta?
Kde jsou obvykle myčky pro auta?