78

Proveď další pokus

 

  1. Nasyp do průhledné nádoby s vodou (např. do akvária) trochu hrubého, trochu jemného písku a prachu, přidej trochu oleje a zamíchej.
  2. Potom nech vodu ustát a pozoruj.

 

Co se z vody na dně nádoby usadilo nejdříve?
Co se usadilo potom?
Co se stane s olejem?
Které nečistoty z vody se usadí nejdříve?
Které nečistoty vody se usadí později?
Vyčistí se tak voda, aby se mohla pít? Zdůvodni.