76

Jak musí továrny chránit čistotu vody ?

Smějí továrny vypouštět znečištěné odpadní vody do vodního toku?
Kam se takové vody musí nejprve odvádět?
Jsou všechny odpadní vody z průmyslu stejně znečištěné?
Vysvětli: