49

Zkoumej vodu

Přírodní vřídlo
Minerální pramen (Karlovy Vary)

Připrav si 3 podložní sklíčka. Na první sklíčko kápni kapku
vody z vodovodu, na druhé z povrchového přírodního
zdroje a na třetí minerální vodu (bez příchuti). Sklíčka
dej na topení nebo na místo, kam svítí slunko. 
Až se voda vypaří, prohlédni sklíčka.

Co zůstalo na podložních sklíčkách?


Pod podložní sklíčka vlož bílý papír a podle pozorování doplň do tabulky slova. 
(Skvrna: malá, velká, střední, žádná.         Obsah minerálních látekvelký, střední, malý, žádný.)

 

 skvrna na sklíčku

obsah minerálních látek
    pitná voda (z vodovodu)
    přírodní zdroj (potok apod.)
    minerální voda
Proč lidé někdy využívají minerální vody?