50

Jak se k nám voda z přírody dostává

 

Přiřaď postupně do obrázku slova, která vystihují, jak teče voda od zdroje až do domu.

jímání podzemní vody
přečerpávání vody do zásobníku
uskladnění vody v zásobníku
tok vody samospádem do vodovodního řadu
pouštění vody v domě