4

Voda v přírodě na povrchu (dešťová, v potocích, v rybníku) a voda podzemní (ve studnách, ve studánkách) se liší množstvím a druhy rozpuštěných látek. Podle toho se liší i její vlastnosti.

Voda je v přírodě v různých podobách a v různém množství.

Nejvíce vody je v mořích a oceánech.

Moře

Ve vodě moří a oceánů je rozpuštěno velké množství soli – mořská voda je slaná.

Vodní páry ve vzduchu a voda na souši obsahují vodu, která se naopak označuje jako voda sladká.

Také v ní se rozpouštějí různé látky z okolního prostředí, ale je jich daleko menší množství.

Sladké vody je daleko méně než vody slané.

Graf vody na Zemi