5
Ledovec

Na povrchu souše je voda povrchová.

Při teplotě pod 0 0C je ve formě ledu a sněhu, při vyšší teplotě jako kapalná voda.

U nás led a sníh pokrývá povrch země obvykle jen v zimě.

Ve vysokých horách a v nejchladnějších oblastech led a sníh vytvářejí velké plochy ledovců po celý rok.

Této sladké vody v pevném skupenství je mnohem více než vody kapalné.

 

Kapalná povrchová voda je buď tekoucí, nebo je stojatá.

Tekoucí voda od malých potůčků a potoků až po velké řeky tvoří různě velké a různě prudké vodní toky.

Stojatá voda – od kaluží přes rybníky až po obrovská jezera – tvoří různé vodní nádrže.

Rybníky a přehradní nádrže budují lidé, kdežto jezera vznikla bez lidského vlivu.

Potok
Řeka
Rybník
Jezero