20

Jakou znáš vodu ?

 

Nakresli příklad vody v přírodě a připiš k obrázku některé z označení.

         voda povrchová                  voda podzemní                    voda stojatá                     voda tekoucí 

 

 

Pokud je to možné, nakreslený obrázek vyfoť nebo naskenuj a nahraj sem na web.
Porovnej s kamarády. Které jiné místo měli tví kamarádi?