7

Mraky jsou různé

 

Přiřaď obrázek ke správnému textu.

kouřový mrak
dešťový mrak
kupovitý mrak
mlha
Jak se říká mrakům, které jsou u povrchu země?
Co se z nich může vytvářet?