6

Co jsou mraky ?

 

Co tvoří mraky?

 

Proč si to myslíš? Zdůvodni svou odpověď.

 

To si myslím, protože: