37

Proveď pokus

 

Připrav si na velkou mísu hromádku písku a postupně na ni lej vodu.

Nejprve lej vodu pomalu a potom rychle více vody.

 

Oprav hromadu písku a znovu postupně na ni lej vodu:

Nejprve z malé výšky, potom postupně z větší výšky.

 

Vyvoď závěr a doplň souvětí o slova „ více, rychleji, větší“::

Voda působí na písek tím více, čím  tečečím je vody  a čím teče z  výšky.