38

V pohybu vody je energie

 

Pozoruj, jak působí pohyb vody, nebo můžeme říci, jakou má voda energii.

 

Z pozorování vyvoď závěr a doplň souvětí:

V pohybu vody je tím více energie, čím voda teče a čím teče z  výšky.