20

přírodních zdrojů se někdy připravují různé suroviny (materiály), které se v přírodě nevyskytují, a z nich se vyrábějí výrobky – např. z písku sklo a z něho různé věci.

Jindy jsou přírodní zdroje přímo surovinami pro výrobky – např. dřevo pro výrobu nábytku.

Všechny věci, které využíváme, mají svůj původ v přírodě.

Přírodní zdroje různě využíváme a obvykle je i měníme na různé suroviny čili materiály.

Ze surovin vyrábíme výrobky.

Výrobky používáme různě: některé jako jídlo, jiné k oblékání, k zábavě i pro získávání informací.

Každý člověk potřebuje i různé výrobky. A každý výrobek má svůj základ v některém přírodním zdroji.