19

A podobně plastová nádoba je výrobek., Surovinou (materiálem) pro její výrobu je plast.

Plast je také výrobek – vymysleli a vyrobili ho lidé.

Hlavním zdrojem pro výrobu plastů je ropa.

Ropa je látka, která pochází z přírody (přírodní zdroj).

Mléko je přírodní zdroj získávané hlavně od krav (od živočichů),

  • je to zároveň surovina (pro výrobu sýra, másla),
  • nebo pouze po úpravě i výrobek (podobně jako voda).