84

Které odpady se stávají surovinou ? 

 

Vyplň tabulku.

Do volného políčka v prvním sloupečku napiš, kterým slovem můžeme označit názvy uvedených odpadů.

Doplň zbývající políčka v tabulce.

Druhotná   Co se z ní vyrábí?   Který přírodní zdroj nahradí?
Vytříděný starý papír
Vytříděný plast
Vytříděné sklo

Doplň otázku a odpověz:

Uvaž na základě vyplněného úkolu, proč se někdy označují jako druhotné?