83

K čemu se dá odpad využít ? 

K čemu se využije vytříděný starý papír?
K čemu se využije vytříděné sklo?
K čemu se využijí vytříděné plasty?

Kterým slovem se označuje látka pro výrobu různých věcí?

Nevzpomínáš –li si, můžeš vyluštit křížovku. Uveď vždy první písmeno:

 Opak slova nový je . Doma se musí . Opak slova hrbolatý je . Říká se, že  je matkou moudrosti. Opak slova méně je . Místo spojky a často použije spojka . Číslo před jedna je . Opakem slova ne je .

Tajenka je:

Doplň větu: Tříděním odpadů přispívám k šetření